کشف بقایای کشتی انگلیسی متعلق به ۲۰۰ سال پیش

در سایت دی لینک مطلب کشف بقایای کشتی انگلیسی متعلق به ۲۰۰ سال پیش مشاهده می کنید
باستان شناسان در مکزیک موفق شدند بقایای یک کشتی بادبانی در سواحل «کوینتانارو» را کشف کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک