پیامد‌های کرونا برای کودکان می‌تواند مرگبار باشد

در سایت دی لینک مطلب پیامد‌های کرونا برای کودکان می‌تواند مرگبار باشد مشاهده می کنید
مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نسبت به پیامدهای مرگبار شیوع ویروس کرونا در جهان برای کودکان هشدار داد.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک