فاوره: برانت باید به پیشرفتش ادامه دهد/ گوتزه مناسب بازی در سیستم 3-4-3 نیست

در سایت دی لینک مطلب فاوره: برانت باید به پیشرفتش ادامه دهد/ گوتزه مناسب بازی در سیستم 3-4-3 نیست مشاهده می کنید
لوسین فاوره به پیشرفت بازیکنان و تیمش ایمان دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک