منتخب مردم شیروان در مجلس یازدهم: همه اقشار مردم در کنار حاکمیت باید برای تحقق "جهش تولید" کمک کنند

در سایت دی لینک مطلب منتخب مردم شیروان در مجلس یازدهم: همه اقشار مردم در کنار حاکمیت باید برای تحقق "جهش تولید" کمک کنند مشاهده می کنید
نماینده منتخب مردم شیروان در مجلس یازدهم گفت: جهش تولید فقط از عهده مجلس و دولت بر نمی‌آید بلکه همه اجزای حکومت و مردم باید به این امر کمک کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک