وزیر دفاع آمریکا: کار ما با داعش تمام نشده است

در سایت دی لینک مطلب وزیر دفاع آمریکا: کار ما با داعش تمام نشده است مشاهده می کنید
وزیر دفاع آمریکا مدعی تعهد کامل واشنگتن به شکست داعش شد و گفت با وجود موفقیت چشمگیر، کار ما با داعش هنوز تمام نشده است.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک