تصمیم کنفرانس برلین درمورد حل بحران لیبی

در سایت دی لینک مطلب تصمیم کنفرانس برلین درمورد حل بحران لیبی مشاهده می کنید
صدر اعظم آلمان از توافق شرکت کنندگان در کنفرانس برلین بر سر طرح جامع حل بحران لیبی خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک