نامه وزیر کشور به سخنگوی شورای نگهبان

در سایت دی لینک مطلب نامه وزیر کشور به سخنگوی شورای نگهبان مشاهده می کنید
وزیر کشور در نامه‌ای خطاب به کدخدایی نوشت: انتظار می رود شورای محترم نگهبان و شخص جنابعالی به عنوان فرد موثر و فعال در خصوص انتخابات، صحبت های دلسوزانه و مشفقانه و قانونی رئیس جمهور را با نظر حسن و وسع در چارچوب قانون و تحقق ارکان چهارگانه (مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت) در انتخابات پیش رو تلقی کنید.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک