افزایش پرواز‌های عبوری از آسمان ایران

در سایت دی لینک مطلب افزایش پرواز‌های عبوری از آسمان ایران مشاهده می کنید
در حالی طی روز‌های گذشته پرواز‌های عبوری از آسمان ایران کاهش یافته بود که این پرواز‌ها روند صعودی گرفته است.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک