مردان تا چه سنی باید به سربازی بروند؟

در سایت دی لینک مطلب مردان تا چه سنی باید به سربازی بروند؟ مشاهده می کنید
متولدین ۵۵ به بعد سرباز هستند و باید تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند و یا این که این وضع تا سن ۵۱ سالگی را ادامه دهند.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک