بااعتراض ایران، فیفا داور عرب بازی با عراق را تغییر داد

در سایت دی لینک مطلب بااعتراض ایران، فیفا داور عرب بازی با عراق را تغییر داد مشاهده می کنید
قضاوت های داور اردنی بارها موجب ضرر تیمهای ایرانی شده بود و بهیچ وجه خاطرات خوبی با وی در سابقه بازی هایی که یک سویش تیمهای ایرانی حضور داشتند، ثبت نشده است.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک