پیگیری تسنیم جواب داد/ صدور دستور جلوگیری از ترخیص 1000 خودرو یک شرکت

در سایت دی لینک مطلب پیگیری تسنیم جواب داد/ صدور دستور جلوگیری از ترخیص 1000 خودرو یک شرکت مشاهده می کنید
خبرها از دستور جلوگیری از ترخیص 1048 خودروی پروانه شده و در گمرک مانده حکایت می‌کند.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک