اصفهان| «اقتصاد مولد» راهکار عبور از تورم 2 رقمی؛ چرا پس‌انداز در اقتصاد ایران صفر است؟

در سایت دی لینک مطلب اصفهان| «اقتصاد مولد» راهکار عبور از تورم 2 رقمی؛ چرا پس‌انداز در اقتصاد ایران صفر است؟ مشاهده می کنید
رونق تولید یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رود و این موضوعی است که امروزه بسیاری از اقشار و طیف‌های اجتماعی بر آن تأکید دارند.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک