پارلمان آلمان از طرح استیضاح ترامپ استقبال کرد

در سایت دی لینک مطلب پارلمان آلمان از طرح استیضاح ترامپ استقبال کرد مشاهده می کنید
رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان از رای مجلس نمایندگان آمریکا به استیضاح ترامپ استقال کرده و آن را اقدامی درست دانست.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک