وزیر دفاع خبر داد: رشد دو برابری پشتیبانی تجهیزاتی وزارت دفاع از ناجا

در سایت دی لینک مطلب وزیر دفاع خبر داد: رشد دو برابری پشتیبانی تجهیزاتی وزارت دفاع از ناجا مشاهده می کنید
وزیر دفاع گفت: در سال های 97 و 98 پشتیبانی تجهیزاتی وزارت دفاع از ناجا دو‌برابر شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک