اعلام وصول طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان

در سایت دی لینک مطلب اعلام وصول طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان مشاهده می کنید
عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین و بازنشستگان را اعلام وصول کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت daylink دی لینک